Methode

Het is pas sinds een jaar of dertig dat men zich wetenschappelijk is gaan verdiepen in de psyche van een hond. Het is nog niet zo heel lang geleden dat honden met harde hand en een slipketting werden opgevoed, tegenwoordig wordt nagenoeg overal de positieve leermethode gebruikt waarbij goed gedrag beloond wordt, en negatief gedrag genegeerd. Onze methode ligt daar tussen in. Honden worden bij ons geconditioneerd volgens de positieve leermethode, negatief gedrag wordt omgebogen naar positief gedrag. Bijvoorbeeld: als een hond aan de lijn trekt zullen wij dat niet bestraffen, maar zullen we de hond leren dat het zinvoller/leuker is om naast de eigenaar te lopen. Wij geloven niet in straffen, u bereikt helemaal daar niets mee.  Wij geloven in natuurlijk leiderschap en een goede interactie tussen u en uw hond.

Wat is dan natuurlijk leiderschap ?

In algemene zin kan gezegd worden dat een goed leider iemand is die betrouwbaar, stabiel, kalm en zelfverzekerd is, die weet wat hij/zij wil (visie heeft) en weet hoe dat bereikt moet worden. Een goed leider heeft respect voor anderen en geeft hen vertrouwen. Hij/zij stelt regels en grenzen op en zorgt ervoor dat deze nageleefd worden. Dit alles met maar 1 doel: het overleven van de groep als geheel. In de natuur is dit een heel belangrijk principe, en als u dergelijk leiderschap uit kunt dragen naar uw hond, dan zal uw hond van nature graag bij u willen zijn en weinig probleemgedrag vertonen.

In de ogen van een hond zijn er maar 2 mogelijkheden: je bent een volger of je bent een leider. Verreweg de meeste honden zijn het liefste volger, ze hebben het simpelweg genetisch niet in zich om de leiderrol te kunnen vervullen en/of hebben daar helemaal geen behoefte aan. Maar als er binnen een gezin niemand de leiderrol vervult, dan voelt de hond zich genoodzaakt om die rol op zich te nemen, met instabiel gedrag tot gevolg. Dat valt de hond niet kwalijk te nemen, hij is immers niet capabel voor de leidersrol, dat is maar voor weinig honden weggelegd.

Als eigenaar van een hond bent u verantwoordelijk voor zijn gedrag en dus bent u het aan hem en andere mensen verplicht om hem te begeleiden in onze maatschappij.

Wij leren u daarom:

- hoe uw hond denkt
- wat de behoeften zijn van uw hond, wat heeft hij/zij nodig
- wat u wel en niet van uw hond mag verwachten
- hoe u duidelijk kunt maken wat u van hem verwacht
- hoe u uw hond kunt "lezen"
- hoe u ongewenst gedrag aan kunt zien komen
- hoe u ongewenst gedrag corrigeert
- hoe u het beste kunt communiceren met uw hond

Het doel van onze methode is dat uw hond ervoor kiest om loyaal te zijn aan u omdat hij dat zelf wil, niet omdat hij het moet.

Het resultaat is een fijne relatie met uw hond waar zowel u als uw hond veel plezier aan zullen beleven.